HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH 3CX SOFTPHONE FOR WINDOWS

Image003

 

  • Sau khi cài đặt hoàn tất, bắt đầu cấu hình 3CXPHONE.

 

Bước 1 : Chọn Home -> Accounts

Image005

 Image006

 

Bước 2 : Xuất hiện giao diện chọn NEW

Image007

  • Nhập đầy đủ thông tin đã được cung cấp, xong bấm

 

Image008

 

  • Nhập thông tin vào phần :

 ID + Password : Nhập thông tin SipEndPoint đã được cung cấp.

SIP Server + OutboudProxy : Nhập thông tin SipEndpoint đã được cung cấp.
Xong bấm ok.

Bước 3: Kiểm tra trạng thái.

  • Sau khi nhập thông tin xong, phần mềm sẽ hiển thị trạng thái “ On Hook” là đã kết nối thành công
  • Ta tiến hành cuộc gọi bình thường.

Screenshot 1596092962