Enable VPN trên Isolate network

Nội dung bài viết

1.Tại cửa sổ Network –> Select view Guest networks
Vpn1

2. Chọn isolate  network cần enable VPN

Vpn2

3. Tab Details –> Chọn View IP Addresses

Vnp3

4.  Tab IPs –> Chọn IP Source NAT

Vnp4

5. Tab Details –> Chọn Enable Remote Access VPN

Vpn5

6.  Chọn OK để confirm

Vpn6

7.Remote Access VPN đã được enable –> Close

Vpn7

8. Tại cửa sổ Network –> Select view –> Chọn VPN Users

Vpn8

9. Chọn Add User

Vpn9

10. Nhập thông tin cho user –> Chọn OK

Vpn10

11.  Kết quả khi tạo user

Vpn11