Xóa một isolate network

Nội dung bài viết

1.Tại cửa sổ Network –> Select view Guest networks
Vpn1

2. Chọn isolate  network cần thay đổi thông tin

Vpn2

3. Tab Details–> Chọn Delete network

Delete1

4. Chọn Yes để delete network

Delete2